Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/01/2022 19:51, số lượt xem: 141

Cứ tưởng mầm yêu mãi ngọc ngà
Âm đàn sáo vọng trỗi huyền ca
Vì chuyên khoái phỉnh thành điêu dạ
Bởi nhuốm gian lừa bỡn đậm ta
Có phải duyên thề hay mục rã
Làm cho mộng cảm biến xơ sà
Rồi xô ước nguyện vào xiêu ngã
Để mối ân tình nhão nhoẹt ra

Để mối ân tình nhão nhoẹt ra
Từng đêm thổn thức lệ tuôn sà
Người đi sót lại vành tim giả
Cõi nhớ quay tìm kỷ niệm xa
Khắc khoải hôm nào câu trĩu dạ
Âm thầm buổi ấy điệu ngùi ca
Chiều nghiêng sóng dội niềm đau lả
Cứ tưởng mầm yêu mãi ngọc ngà