Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2022 19:22, số lượt xem: 172

Thi phú kim bằng say thượng đỉnh
Đàn ca hoạ xướng hoài an định
Phúc tình dậy nẻo mãi bừng yêu   
Hạnh bướm xin trời luôn tấu thỉnh
Kết ngãi tâm đồng dạ sắt son
Bồi tim ý hợp lòng đoan chính
Vinh đời gấm lụa giữa giàu sang
Bạn hữu Nhâm Dần mong ước thịnh

Bạn cùng ngọc nữ thắm nồng xinh
Hữu hảo cùng nhau lượn diễm trình
Nhâm thảo thơm lòng say nũng dậy
Dần suôn sẻ ngãi lộng ngời sinh
Mong nền nã sắc vầy đêm mộng
Ước rỡ ràng duyên dệt nẻo tình
Vĩnh cửu loan phòng ân ái thịnh
Thi đàn hạnh phúc kết bồi vinh