15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/12/2019 03:43, số lượt xem: 350

Trông chờ mỏi dạ giữa mùa ngâu
Quạnh quẽ vành tim héo chực chầu
Kiếp hỡi ơ thờ sao chịu thấu
Duyên à trắc trở khiến buồn lâu
Còn chăng vọng nhớ thề bên giậu
Hoặc đã lờ quên hứa cạnh cầu
Buốt lặng cô phòng đơn lẻ cấu
Ngoài xa lạnh lẽo hoải hoang rầu

Lạnh lẽo trầm mê dã dượi mầu
Trơ lòng buốt dạ não nề sâu
Ân tình thuở đó vàng giai ngẫu
Kỷ niệm giờ đây xám dãi dầu
Để cõi thề xưa lầm lỡ đậu
Nên vùng ái cũ nhạt nhoà bâu
Trời không kết hiệp duyên đành tẩu
Khiến nghẹn ngào tim vỡ mộng đầu

Từ hôm nguyện vỡ nghẹn cau trầu
Ái cảm bây giờ biết dựa đâu
Chẳng nữa thơm ngời khi mộng xấu
Còn thêm tẻ nhạt buổi mơ nhầu
Từng đêm lẻ gối hồn rên nẫu
Mỗi giấc cô phòng dạ úa thâu
Chát mặn hoen lòng đau khổ giấu
Càng tăng nhão nhoẹt trái tim sầu