Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2021 17:18, số lượt xem: 224

1
Trông chờ mỏi dạ xám mùa ngâu
Khắc khoải vành tim giữa chực chầu
Mộng rã đêm về nghe khổ thấu
Duyên tàn sớm lại toả buồn lâu
Còn chăng nỗi nhớ thề bên giậu
Có lẽ lòng quên hẹn rẻo cầu
Trĩu quạnh cô phòng đơn lẻ cấu
Xa rồi kỷ niệm biết tìm đâu

2
Lạnh lẽo mùa thương cảnh úa mầu
Trơ lòng buốt dạ não nề sâu
Khu vườn thượng uyển hoài nung nấu
Kỷ niệm vàng son chớm dãi dầu
Bởi khúc thề xưa nào mãn đậu
Nên vùng nhớ cũ chẳng còn bâu
Trời không kết hiệp duyên đành tẩu
Khiến rã rời tim tủi mộng đầu

3
Từ hôm ái vỡ nghẹn cau trầu
Mỹ cảm bây giờ biết dựa đâu
Chẳng đãi thơm ngời khi mộng xấu
Còn thêm tẻ nhạt lúc mơ nhầu
Từng đêm lẻ gối hồn rên nẫu
Mỗi sớm cô phòng dạ nản thâu
Hận mãi hoen lòng đau khổ giấu
Về khuya nhão nhoẹt trái tim sầu

4
Sợ giữa phong trần lắm bể dâu
Đời gieo thống khổ ngập trăm bầu
Trầm kha đểu cáng tiêu tùng bậu
Khẩn thiết trung thành lạc lõng câu
Mộng rã rời bươm buồn thảm dấu
Lòng chao đảo rạc thẫm hoang lầu
Tình rơi ngãi đứt tròng bi kịch
Ái cảm lem đầy những giọt châu