15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/09/2020 12:11, số lượt xem: 192

Nắng quái nghiêng chiều bủa tím sông
Tình loang theo gió ước môi hồng
Chập chùng luyến dạ thầm yêu ngóng
Ái nuối thương chờ lặng lẽ mong
Dẫu biết đâu còn chi níu vọng
Sao mà vẫn cứ mãi hoài trông
Ngàn xưa em hỡi ngàn xưa lộng
Để tím canh đời giữa quạnh mông

Để tím canh đời giữa quạnh mông
Giọt sầu loang mãi nhói mùa trông
Bẽ bàng đợi ngút ngàn xa hóng
Chan chứa đau tràn khắc khoải mong
Cứ ngỡ tình sâu nào vợi mỏng
Dè đâu phận bạc khiến phai hồng
Mình ta tủi hận mùa thương rỗng
Nắng quái nghiêng chiều bủa tím sông