Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2022 09:53, số lượt xem: 142

Chiều nựng gió mây rợp ánh tà
Đẫm bừng mơ ái giục lời sa
Phiêu dìu dặt ý gieo làn trỗi
Sũng khát khao lòng gội nắng pha
Diều sáo quyện bay lờ lững mượt
Khúc tình say cảm ngạt ngào xa
Xiêu thầm dạ nhớ đêm hoài mộng
Nhiều ước vẹn duyên sánh ngọc ngà

Ngà ngọc sánh duyên vẹn ước nhiều
Mộng hoài đêm nhớ dạ thầm xiêu
Xa ngào ngạt cảm mơ tình khúc
Mượt lững lờ bay quyện sáo diều
Pha nắng gội lòng khao khát sũng
Trỗi làn gieo ý dặt dìu phiêu
Sa lời giục ái khua bừng đẫm
Tà ánh rợp mây gió nựng chiều