Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/01/2022 13:08, số lượt xem: 215

Phiêu bồng giữ nhé rạng cầm tiêu
Tiêu vẳng vào tim hứa mãi chiều
Chiều khúc êm đềm gom sức liệu
Liệu lời bóng bẩy tránh tình xiêu
Xiêu lòng mát dạ rằng xin hiểu
Hiểu ý lì thân bởi muốn liều
Liều cốt cho hồn thêm ảo diệu
Diệu kỳ ái cảm mượt bồng phiêu

Phiêu lãng nhé người trong huyễn diệu
Diệu xinh ngọc nữ ước ao liều
Liều thân khít nguyệt hoài mong hiểu
Hiểu dạ si tình mãi cứ xiêu
Xiêu thiết tha lòng mơ sắp liệu
Liệu thơm thảo giọng phả cưng chiều
Chiều thương ngõ ý mời lên kiệu
Kiệu vút thiên đường lịm lãng phiêu