Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/11/2022 12:16, số lượt xem: 175

Giữa nắng nghiêng chiều gởi phượng xưa
Thầm ghi phượng đỏ ánh không thừa
Nồng thơm cánh phượng ngày buông lả
Diễm ngát  mây trời phượng nở thưa
Noãn l phượng ồng tim tình phủ biếc
Trầm hương toả sắc  phượng ken vừa
Mà sao nhớ phượng rền tâm khảm
Ngẫu hứng theo hoài nẻo phượng đưa

Mê hoài quá vãng phượng đòng đưa
Cõi phượng hồng xinh thoả mấy vừa
Phượng đỏ nghiêng lòng mơ quãng ngái
Tim nồng ngắm phượng dõi làn thưa
Ngời hương gác phượng triền miên bổng
Sũng phượng đài trang hóm hỉnh thừa
Phượng đã bay rồi lem cổ tích
Thương mình nhớ phượng diễm kiều xưa