Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/03/2022 23:27, số lượt xem: 170

Xa ngái gởi lòng hẹn ấy ơi
Vẹn yêu tình nhé mãi say lời
Sà mơ ngọt đắm tràn lan dệt
Ướp mộng ngây dìu quấn quyện khơi
Da thịt khảm mùi trong diệu ngát
Nguyệt vân lồng sắc giữa thơm ngời
Ngà thân diễm ảo trầm hương cuộn
Ca hát bỡn đùa giọng lả lơi

Lơi lả giọng đùa bỡn cuội nga
Toả hương trầm diệu ánh trăng ngà
Ngời thơm đượm sắc lồng xinh nguyệt
Rạng biếc say hồn dậy ngát hoa
Khơi quyện quấn dìu ngây mộng ướp
Dệt lan tràn đắm ngọt mơ hoà
Cười tươi mãi nhé tình yêu vẹn
Ơi ấy hẹn lòng gởi ngái xa