Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2022 20:35, số lượt xem: 119

Lão diếc giòn chiên ngậm thoả mề
Khô kèo món nhậu đã thèm ghê
Ngào tiêu loại bống ngời thơm nể
Ướp sả nàng thu sũng ngọt kề
Ngữ lóc cần chua nhờ khoản mệ
Niêu gừng tẩm mặn thấm lườn trê
Giàu sang ngắm cánh chơi nào tệ
Cá cược mà thua rõ kẻ hề

Dáng lá mè nheo tựa lão hề
So kè đổi chác bị người chê
Giương cò lửa súng tim chầu kệ
Xẻo chút cò con mõm chực kề
Chỗ bóp toang đời dân sợ nể
Chim mồi dẻo miệng bẫy nhìn ghê
Thân cò bợ đỡ toàn nâng bế
Nổ mạnh quay cò rã hết mê