Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2021 20:35, số lượt xem: 192

Mây trắng phả trời bạc ánh sương
Nhớ hoen sầu tủi xót nhan hường
Đầy vơi chết lặng nhoè chan chứa
Ngọt mặn xa rời biệt vấn vương
Cay đắng dập tình tan lạc nẻo
Khổ đau ngùi mộng thảm thê giường
Ngày hoang hoải lạnh buồn tê tái
Say khướt lậm về dõi viễn phương

Phương viễn dõi về lậm khướt say
Tái tê buồn lạnh hoải hoang ngày
Giường thê thảm mộng ngùi đau khổ
Nẻo lạc tan tình dập đắng cay
Vương vấn biệt rời xa mặn ngọt
Chứa chan nhoè lặng chết vơi đầy
Hường nhan xót tủi sầu hoen nhớ
Sương ánh bạc trời phả trắng mây