Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 27/07/2018 10:08, số lượt xem: 328

Gà-trống là nơi lắm xảo tài
Ông thầy xuất chúng cỡ huyền đai
Bày binh diệu ảo tràn mưu kế
Ba tuyến đồng đều đẫy sức trai
C-roát vào đây đà kiệt lực
Chiến binh cuối nẻo hẳn thua bài
Ngôi nhì cũng xứng đầy danh vọng
Vô địch Pháp thời bước tới ngai