Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 19/07/2018 11:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 19/07/2018 15:18, số lượt xem: 366

Bàn xem thắng bại trận đua này
Cá độ e rằng kể cũng gay
Đội Pháp bây giờ sung sức bộn
Ac-hen quá khứ chiến công dày
Lừng khừng lách vội vào khe ấy
Chật vật chen đừ được bảng đây
Dẫu vậy chờ xem vào phút cuối
Nhiều khi lực ẩn lại bơm đầy