Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/07/2018 08:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 25/07/2018 08:28, số lượt xem: 392

Anh vào bán kết có phần may
Thuộc nhánh nhẹ cân ở đợt này
C-roat dẫn đầu nhưng vất vả
Cả đoàn kiệt sức sẽ chùng lay
Hai bên ngang ngửa dù rất gắng
Cục diện cân phân ắt rõ bày
Tiễn bước Ca-rô về cố quận
Oai hùng Sử-tử rợp cờ bay