Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2021 22:46, số lượt xem: 171

Rừng tan núi sập biển sông ngầu
Bão dội mưa dầm thảm thiết sâu
Lỡ suối xiêu bờ cây liệt ngoẻo
Tràn kênh vỡ đập lúa queo sầu
Đời dân khúc khuỷu người rơi lệ
Xã hội tiêu điều cảnh ứa châu
Đứa giữa thằng trên hè mỏ tợp
Bầm gan tím ruột nghĩ đau đầu

Bầm gan tím ruột nghĩ đau đầu
Nước lũ tuôn về ngập cả châu
Xác trẻ trôi dòng thương rã mạng
Đời dân kiệt sức tủi đong sầu
Trơ đồng hoảng loạn lo ngày đói
Thủng túi kinh hoàng sững giọt ngâu
Tiếng giữa trời cao đòi trả nợ
Rừng tan núi sập biển sông ngầu