Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/03/2022 20:48, số lượt xem: 48

Hoài nuôi mộng tưởng bén cau trầu
Để khối ân tình mãi lịm sâu
Sũng dạ lời trao đầy cảm xúc
Bền tim ý gởi dệt mong cầu
Vầng dương toả rộng hôm bừng nắng
Ngõ vịnh loang ngời buổi rước dâu
Tất cả mùi hương ùa vũ trụ
Đài trang lãng tử kết mơ đầu

Đài trang lãng tử kết mơ đầu
Rạng rỡ xuân tình chốn bể dâu
Ngọc nữ môi hồng chim ước khảm
Trầm hương vị sũng bướm mong cầu
La đà ánh nguyệt lồng thương diễm
Giục giã tim lòng mến cảm sâu
Lịm giữa vườn yêu hồn cháy đỏ
Hoài nuôi mộng tưởng bén cau trầu