Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2021 15:11, số lượt xem: 197

Ngưỡng đạo bình an rước cả đời
Tâm lành trí thiện chẳng hề lơi
Người khôn dưỡng đức mau thành nghiệp
Kẻ ác lừa nhau dễ rụi thời
Nguyện trỗi câu hiền ra bốn biển
Mong cầu phận ổn ngút trùng khơi
Tham lòng bẩn dạ càng thêm rối
Chớ để trầm luân dộng rã rời

Chớ để trầm luân dộng rã rời
Đêm ngày phước thiện vẫn hoài khơi
Tâm hồn vẩn đục vì tham sắc
Bộ não quàng xiên bởi hết thời
Chuẩn mực ghi lòng luôn nhớ giữ
Thư phòng đọc sách mãi đừng  lơi
Dù cho cõi thế nhiều chao động
Ngưỡng đạo bình an rước cả đời