Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2022 22:38, số lượt xem: 137

Tuy Hoà thắm đượm giữa lòng ta
Lễ hội Dinh Thầy chẳng cách xa
Long Thuỷ mơ hoài thơm thảo nhá
Hồ Sơn mộng mãi lửng lơ sà
Trầm ngâm Bảo Tịnh vương cành lá
Lặng lẽ Đá Bàn uốn quãng Ba
Nhớ nẻo Kim Cang chiều tiễn biệt
Cùng ai Tháp Nhạn ngắm dương tà

Cùng ai Tháp Nhạn ngắm dương tà
Đỉnh Chóp Chài ngời bỡn sóng Ba
Duyên Dáng Việt Nam nhiều lúc hạ
Sao Mai Điểm Hẹn lắm khi sà
Thương hoài Đá Dĩa êm đềm lạ
Cuộn mãi  Đà Rằng lộng lẫy xa
Đẫm Gió Chiều say bình lặng phả
Tuy Hoà thắm đượm giữa lòng ta