Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2021 18:52, số lượt xem: 192

Ngân vọng mãi tình khúc dở dang
Nhớ thương nhàu dạ xám phai tàn
Ngần xa ái ước thờ ơ lặng
Khổ tận duyên thề mải miết loang
Chân giả ngải trầm hương loạn sắc
Dối man gừng muối đá thay vàng
Dần lan tuyết lạnh sầu hiu hắt
Ân quạnh tẻ lòng úa nhạt sang

Sang nhạt úa lòng tẻ quạnh ân
Hắt hiu sầu lạnh tuyết lan dần
Vàng thay đá muối gừng man dối
Sắc loạn hương trầm ngải giả chân
Loang miết mải thề duyên tận khổ
Lặng ơ thờ ước ái xa ngần
Tàn phai xám dạ nhàu thương nhớ
Dang dở khúc tình mãi vọng ngân