Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2022 23:56, số lượt xem: 161

Đường thi xướng hoạ đẫm men tình
Để cuộc tao phùng sũng áng vinh
Ngát trỗi mơ huyền câu hiệu chỉnh
Ngời thêm mộng diễm khúc đăng trình
Rồi ghi nghĩa đượm loang thềm chính
Hãy viết hương ngào tả ngọc xinh
Bạn dẫn ngàn chương hoà tới đỉnh
Cầm tay nối nhịp trải tâm mình

Cầm tay nối nhịp trải tâm mình
Bén nghĩa trang đài cảm tuyệt xinh
Ngất ngưởng sông hồ loang cõi định
Triền miên ý tưởng lộng hương trình
Luôn nồng ánh nguyệt la đà tĩnh
Mãi đượm kim bằng khấp khởi vinh
Quãng nhớ dòng thương ngời toả vịnh
Đường thi xướng hoạ đẫm men tình