Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2022 17:45, số lượt xem: 163

Như tuồng dáng mẹ rảo về qua
Ảo sắc hồn linh sũng nguyệt tà
Nhắm đãi đằng xuân ngời cảnh tượng
Đang bày biện cỗ khắp toàn gia
Hàng hiên dẫn dắt ôn tồn giọng
Tổ ấm hồi sinh gọn ghẽ nhà
Giữa mộng hình xưa đầy cảm xúc
Tâm lòng khả ái tựa phù sa

Kỷ niệm xưa nào gió bão sa
Đàn con giữa mẹ chốn quê nhà
Kinh hồn dữ dội cuồng toang cửa
Khiếp đảm xô bồ hỗn nhập gia
Giọng vỗ về an lùi cảnh rét
Người che chở trọn át sương tà
Từ khi giã biệt vào tiên giới
Nỗi nhớ thương này chẳng chịu qua