Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 18:31, số lượt xem: 197

Khuya về món ruột mãi hoài ôn
Cảm giác bờ môi sũng ngợp hồn
Mắt sững tim xoè thêm cảnh bộn
Tay sờ má nựng trỗi lòng nôn
Say ngời sắc nũng tưng bừng trộn
Toả ngát mùi bay lãng mạn dồn
Não lịm ngây khờ loang đủ chốn
Sao thèm ấy thưởng vạn lần hôn

Sao thèm ấy thưởng vạn lần hôn
Chắc hẳn triền mơ rạng rỡ dồn
Dệt mải mê bừng quên chỗ khốn
Thêm chiều chuộng toả luyến tình nôn
Ngời tim khẽ chạm luồn bao chốn
Sũng dạ nồng dâng quyến rẻo hồn
Cảm siết vào nhau đời bỗng rộn
Khuya về món ruột mãi hoài ôn