Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2020 00:17, số lượt xem: 279

Êm dòng thoả ái quyện ngời hương
Ngát mãi tình yêu đẫm mộng thường
Mềm dẻo khúc mơ choàng lượn gió
Bổng trầm câu hát vọng chờ sương
Chêm dìu dặt biếc tim nồng đượm
Gọi lững lờ thơm má diễm hường
Thềm nắng toả lan đầy xúc cảm
Thêm ngào ngọt nhớ để hoài thương

Thương hoài để nhớ ngọt ngào thêm
Cảm xúc đầy lan toả nắng thềm
Hường diễm má thơm lờ lững gọi
Đượm nồng tim biếc dặt dìu chêm
Sương chờ vọng hát câu trầm bổng
Gió lượn choàng mơ khúc dẻo mềm
Thường mộng đẫm yêu tình mãi ngát
Hương ngời quyện ái thoả dòng êm