Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2022 15:43, số lượt xem: 162

Giỗ khi đất nước vững tay cầm
Tổ quốc vang rền điệu dũng âm
Hùng cứ một phương trời biển rậm
Vương choàng mấy cõi nghĩa tình thâm
Thề luôn mạnh mẽ lời vang sấm
Giữ mãi trung kiên giống xứng tầm
Nước Việt nghìn năm hoài rạng rỡ
Noi ngườn Âu Lạc quyết gìn tâm

Hùng mạnh dân tình nghĩa khí tâm
Vương uy trải khắp vượt cao tầm
Dựng xây công nghiệp đời no ấm
Nước trỗi học hành sỹ tuệ thâm
Muôn nẻo anh tài lên tựa nấm
Đời thường hạnh phúc lộng tề âm
Rạng thơm nước Việt nguồn ơn đẫm
Con cháu chung lòng vạn kiếp râm