Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2022 11:51, số lượt xem: 129

Trở giấc lòng đau sũng dại khờ
Tâm hồn thiết thảm lạc đường tơ
Bên triền bóng rã ân tình lặng
Giữa gió lời chao kỷ niệm mờ
Cứ tưởng thơm lừng duyên mãi đượm
Đâu dè nhão rụi nẻo hằng mơ
Nguyền ơi nỡ dứt làm chi tội
Để khúc nồng si quạnh quẽ chờ

Để khúc nồng si quạnh quẽ chờ
Chi còn mộng ước buổi hoà mơ
Chia lìa dạ đứt sầu tim hỏng
Ngán ngẩm tình phai rã phận mờ
Lỡ rụng mùa xuân thời toả sắc
Thêm tàn ngõ hạnh thuở bừng tơ
Mình ta đứng lại tìm hương cũ
Trở giấc lòng đau sũng dại khờ