Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2021 12:05, số lượt xem: 197

Vũ điệu thanh bình Tổ quốc say
Trùng khơi sóng vỗ dệt mơ dày
Đừng cho giặc cỏ đem tàu chiếm
Vẫy lộng quân hành toả sắc bay
Nhạy bén bày mưu rào lãnh hải
Triền miên lập kế thủ đêm ngày
Toàn dân cảnh giác chà tham vọng
Lũ Hán chuyên rình quậy đảo lay

Lũ Hán chuyên rình quậy đảo lay
Gìn non giữ nước trọn bao ngày
Lồng ghe bám biển ào dâng cưỡi
Duỗi pháo vươn nòng hẹn thổi bay
Bạch Vĩ tâm đồng loang nẻo thắm
Trường Sa luỹ thép lộng phương dày
Cơ đồ ngọc báu Hùng Vương chuyển
Vũ điệu thanh bình Tổ quốc say