Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 12:40, số lượt xem: 250

Thương xót chịu hoài rước khổ đau
Nguyện phai mờ cõi khiến hoen màu
Vương hèn phận tủi duyên tàn nguyệt
Dính bạc thân đày mộng rã cau
Sương lạnh dỗi hờn câu mượt nát
Vịnh khô làm vỡ điệu cay nhàu
Hương tình mỏi cánh loang sầu biệt
Phương thẳm nhớ người dõi trước sau

Sau trước dõi người nhớ thẳm phương
Biệt sầu loang cánh mỏi tình hương
Nhàu cay điệu vỡ làm khô vịnh
Nát mượt câu hờn dỗi lạnh sương
Cau rã mộng đày thân bạc dính
Nguyệt tàn duyên tủi phận hèn vương
Màu hoen khiến cõi mờ phai nguyện
Đau khổ rước hoài chịu xót thương