Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2022 23:00, số lượt xem: 183

Nhiều hôm trí não buồn ghê vậy
Khiến quãng linh hồn như bị sẩy
Mãi ước tim lòng rụi bủa vây
Hoài xin lãng tử dìu thương dậy
Êm đềm sắc cảm lộng bừng ngây
Lảnh lót hương nguyền vươn trỗi nậy
Có những đêm dài lạnh phủ thây
Vào trong giấc ngủ mơ tầm bậy

Vào trong giấc ngủ mơ tầm bậy
Bởi ngán thiên đình khơi bão nậy
Cứ ngỡ duyên mình nẻo rộng xây
Nào hay mỗi sớm lòng đau dậy
La đà kỷ niệm giống trùm vây
Doạ dẫm cung tình như muốn sẩy
Giữa lúc nương về thuở dại ngây
Nhiều hôm trí não buồn ghê vậy