15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/04/2020 12:28, số lượt xem: 310

CO-VY chả đáng sợ liên hồi
Bệnh chỉ như là cảm cúm thôi
Ít nhẹ vài hôm dần đã khỏi
Nhiều hơn nửa tháng cũng qua rồi
Lây liền đụng chích người đâm hoảng
Nhiễm lẹ vương đầy bụng xót sôi
Rửa sạch bàn tay ngừa chúng bám
Đừng nên ghé lại chỗ ai ngồi

Nhà ai nấy ở chớ lê ngồi
Nấu sạch ăn nhừ uống chín sôi
Bản lĩnh kiên cường đâu có ngại
Hồng tâm cứng cỏi hết chao rồi
Bần thần khóc thảm càng mau quẹo
Bủn rủn lo buồn cũng thế thôi
Chúng chỉ là con vi-rus tẹo
CO-VY chả đáng sợ liên hồi