Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/10/2022 20:37, số lượt xem: 134

Con tim dấu ái biếc dòng truyền
Lãng đãng vờn hồn lắm ngát duyên
Mộng đượm cung yêu dâng quyến luyến
Mơ xinh trí nhớ đắm thề nguyền
Kìa bừng gió nắng luôn chen quyện
Ấy rước mùa tình mãi nũng xuyên
Lộng cội mê man vươn uyển chuyển
Ơi em ngọt lịm dệt lòng chuyền

Ơi em đắm nhớ thoáng nồng chuyền
Sắc thắm hoài thèm bẽn lẽn xuyên
Thủng thẳng câu yêu mơ đậm nguyện
Du dương khúc ước bén hồng nguyền
Nhiều lần tấm tắc trong bao chuyện
Lắm lúc bồng bềnh giữa chữ duyên
Nhõng nhẽo ai hay đan mắt luyến
Con tim dấu ái biếc dòng truyền