Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2021 18:34, số lượt xem: 289

Hạnh phúc tình yêu chẳng dễ dàng
Thơm nồng diễm ái thật là sang
Kìa chan chứa trỗi ngời giăng bạc
Ấy đẫn đờ mê ảo lộng vàng
Rộn rã đêm về thao thức cảm
Êm đềm mắt dõi hẹn hò mang
Mà nghe giữa gió đầy ma mị
Khẽ phả chùng lơi một tiếng nàng

Khẽ phả chùng lơi một tiếng nàng
Tâm hồn bỗng chốc lượn lờ mang
Làm cho nỗi ước thành kim ngọc
Lại thoảng dòng mơ vẫy khánh vàng
Rượu đỏ hoa lòng ngan ngát nũng
Mâm hồng khúc vũ dập dìu sang
Buồng tim nhắn gởi thầm khoan nhặt
Hạnh phúc tình yêu chẳng dễ dàng