Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/12/2020 10:36, số lượt xem: 222

Kẻ xạo ngôn từ hay lạc lối
Chột cũng như mù gây loạn rối
Mắt chẳng ra gì chớ kéo lôi
Là không được xịn đừng móc nối
Đại bàng vỗ ngực chính đồ ôi
Bá lực khều vai từa thịt thối
Vương tước khoe rùm ở chót môi
Giữa đám mù mờ lem sáng tối

Giữa chốn đông người giở bất lương
Đám ma trở quẻ gạt vô thường
Mú xen giả đạo chuyên lòn hướng
Mờ đắm thanh lầu dễ bán hương
Lem sạch sành sanh đòi ngất ngưởng
Sáng teo tèo tẻo muốn cương cường
Tối tăm trí não thèm loan phượng
Kẻ chột mắt là đại bá vương