Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2021 10:53, số lượt xem: 178

Hãy nhớ rằng thương phải thật lòng
Câu lời nhắn gởi vẹn thầm mong
Bừng khao khát mộng xanh ngời cõi
Cảm hẹn hò mơ diễm thắm dòng
Vũ điệu thiên đường ngây ngất phả
Cau trầu cổ tích mặn mà đong
Cùng nhau thoả mối tơ tằm đượm
Mở cánh vườn yêu sũng động phòng

Bừng thơm hiệp cẩn khắp loan phòng
Mộng diễm không hề phải đếm đong
Cõi nguyệt khoe ngời bay bổng trí
Triền khuya đắm ngọt mải mê dòng
Cho bàng bạc ý trong tình gởi
Để ngất ngây lời giữa dạ mong
Vũ khúc mơ nồng loang toả đượm
Thầm chan diệu ngát cả tim lòng