Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 26/09/2019 21:36, số lượt xem: 276

Người ơi khắc khoải vọng kinh cầu
Vội nỡ buông tình khiến ủ ngâu
Lấp kín triền thơ lìa ước vọng
Vùi chôn khúc nhạc trỗi mơ sầu
Trầm hương nào thoảng trầm hương hỡi
Uyền mộng xa mờ uyển mộng đâu
Vỡ thệ chao hồn trong loạn tửu
Trăng huyền rã cánh quặn buồn sâu

Trăng huyền rã cánh quặn buồn sâu
Dõi mắt xa mờ chẳng thấy đâu
Vạn nẻo chao chùng tim buốt lạnh
Ngàn canh khắc khoải dạ đơm sầu
Chi còn rộn rã chi còn mộng
Chỉ thấy hoang tàn chỉ thấy ngâu
Huyễn ảo mù sương lòng quạnh quẽ
Người ơi khắc khoải vọng kinh cầu