Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Ngắn (20)
Đăng ngày 05/11/2018 15:15, số lượt xem: 433

Ngọt ngào khó ngăn
Ân ái in hằn
Mùa thương ngụp lặn
Cho mộng tròn lăn.

Mãi nhớ lời răn
Lịm ngát môi khằn
Nồng trao vừa vặn
Để dạ hoài săn.

Chớ để mơ quằn
Kẻo tủi hồn nhăn
Rồi thân đau quặn
Giữa vết thương hằn.

Bỏ hết trở trăn
Xa lánh cỗi cằn
Ước ao tròn trặn
Mãi thoả chiếu chăn.