Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/12/2020 14:09, số lượt xem: 201

Chiều nắng nghiêng về chợt nhớ thương
Vào tâm tưởng rộn bóng nhan hường
Thu choàng cảnh vật khoe ngàn hướng
Tiễn mộng thơ tình phả vạn phương
Em đã về nơi mờ sắc phượng
Sầu tâm khảm dạ nuối men đường
Lạnh lùng toả khắp dài muôn trượng
Gía buốt lan tràn cả rặng dương

Lá rụng nhiều hơn thật bất thường
Trên vòm ẩm thấp phủ màn sương
Cảnh cây héo hắt đầy khôn tưởng
Từng phút trầm ngâm quả khó lường
Chiếc bị hoang tàn đau vị nướng
Cuốn đời khóc mộng ái còn vương
Bay về cõi mịt đầy lam chướng
Xa hẳn đìu hiu của đoạn trường