Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2022 00:13, số lượt xem: 119

Kỷ niệm chiều nao mướt vỗ về
Đôi mình ấp ủ giữa làng quê
Lòng ngây ngất trỗi bừng yêu dệt
Ngãi mặn mà trao tẩm hứa thề
Ngọt xớt câu tình bay bổng vẫy
Thơm lừng tiếng cảm dập dềnh mê
Nhiều khi cợt nhã mờ ranh giới
Nhủ giọng rằng thương giữ lấy lề

Trầu cau hẹn ước mãi thơm lề
Dẫu cuộc vui vầy thoả đắm mê
Vũ khúc thiên đường tơ tưởng mộng
Vầng trăng kỷ niệm luyến lưu thề
Nồng da diết nguyện cài hương bưởi
Diễm sắt son chờ dệt cảnh quê
Quá vãng xuyên lòng rung cảm dậy
Ngàn thương chỉ muốn được băng về