Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2021 18:03, số lượt xem: 175

Vơi ái khiến tình rã ấy nơi
Xám mơ nhoè dạ khiến thiu lời
Dời câu nguyện ước dừng cơn mộng
Đón rẻo tê chùng lạnh cõi lơi
Khơi dậy xót niềm thê thảm hỡi
Nhớ chuyền đau cuộc mịt mù ơi
Rơi nhào diễm mộng thương lìa luyến
Trời lặng vắng hiu quạnh vợi vời

Vời vợi quạnh hiu vắng lặng trời
Luyến lia thương mộng diễm nhào rơi
Ơi mù mịt nuộc đau chuyền nhớ
Hỡi thảm thê niềm xót dậy khơi
Lơi cõi lạnh chùng tê rẻo đón
Mộng cơn dừng ước nguyện câu dời
Lời thiu khiến dạ nhoè mơ xám
Nơi ấy rã tình khiến ái vơi