Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2021 17:54, số lượt xem: 210

Xưa bừng lộng cõi đoá hoàng mai
Bỗng chợt giờ đây thở vắn dài
Phú diễm luôn ngời đâu thể nhạt
Thơ nồng vẫn thắm chẳng hề phai
La đà cánh mộng thơm vờn toả
Khấp khởi triền mơ ngọt giũa cài
Dẫu bước thời gian nào trở lại
Nhưng tình ước đậu giữa lòng ai

Thuở ấy câu hò sũng dạ ai
Làm bao mặc khách trĩu thơ cài
Quây quần mộng khúc ngây bừng trỗi
Giục giã mơ lòng khó đổi phai
Vẫn ước hương tình chan thảo đượm
Hằng mong hạnh phúc giữ lâu dài
Dù cho bão táp thường đe doạ
Nguyện cảm vuông tròn nghĩa  trúc mai