Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2022 22:46, số lượt xem: 235

Tim hồng chớ gởi loại nhè say
Nó trỗi khùng điên khổ đậm này
Sớm ngổn ngang nhà dăm chỗ bậy   
Đêm buồn bực trí nỗi niềm cay
Quăng tiền đổi rượu sa đà uống
Vãi gạo tìm bia ngán ngẩm bày
Nhậu xỉn vô rồi hay lỡ bước
Lăn đùng giữa đất lịm mù quay

Chỏng vó xiêu đầu dễ lộn quay
Cò chim lắm buổi cũng phơi bày
Tào khang hết nghĩa bơ phờ vẹo
Cổ tích xong đời rệu rã cay
Sũng ngậm ngùi tim đành bỏ ấy
Buồn chao đảo trí sụm thêm này
Đừng lâm ngõ cụt ghi lòng nhé
Chẳng hợp duyên cùng lũ khướt say