Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2021 00:34, số lượt xem: 302

Cầu ơn nguyệt lão phủ tơ hồng
Để dậy hương đời mãn ngóng trông
Khấp khởi trong mền say mộng diễm
Tòm tem giữa nệm đẩy mơ nồng
Vầy toe ngả ngớn chuyền sâu dạ
Nũng khít tưng bừng giảm lạnh đông
Hiệp cẩn ngây đờ sau lễ cưới
Rằng em nhủ thật ước ao chồng

Rằng em nhủ thật ước ao chồng
Thoả mãn trong ngoài bớt quạnh đông
Dậy sớm môi chìa thui thủi trẽn
Về đêm cổ rạp quắt queo nồng
Dài mơ lễ lược qua cầu hỏi
Sũng mộng cau trầu mở lối trông
Khấn miễu xin chùa khi tỏ dịp
Cầu ơn nguyệt lão phủ tơ hồng