Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2021 12:18, số lượt xem: 204

Sũng tiếng ve sầu thoảng vọng ngân
Hè sang phượng nở nắng lên dần
Lòng man mác gợi bao hoài cảm
Dạ sắt son lồng nẻo nghĩa ân
Bạn hữu chan hoà câu phú bổng
Cô thầy rộn rã khối tình chân
Lìa nhau thuở ấy rồi xa mãi
Nhủ hẹn về thăm khéo lữa lần

Nhủ hẹn về thăm khéo lữa lần
Ai rồi hiểu được tấm lòng chân
Từ nơi ngút thẳm hồn loang nghĩa
Ở miệt vô cùng não khắc ân
Kỷ niệm hồi sinh làm tiếc mãi
Thời gian cách biệt rã thêm dần
Ngùi thương thuở dại dòng lưu bút
Sũng tiếng ve sầu thoảng vọng ngân