Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/02/2020 13:32, số lượt xem: 363

Đầu Xuân chúc hội mãi tâm đồng
Ngất ngưởng hoa cười rộn rã đông
Để ngọt ngào câu tình toả sáng
Cùng thơm thảo dạ ý loang nồng
Bừng bao mộng thắm triền thương mở
Dệt những mơ ngời nẻo đượm thông
Diễm sắc thành viên lời yểu điệu
Nguồn thơ xướng hoạ phả tươi hồng

Nguồn thơ xướng hoạ phả tươi hồng
Mạng toả câu vần chạy suốt thông
Ngát giữa ân tình rôm rả đượm
Ngời gương đạo nghĩa thiết tha nồng
Êm đềm bạn hữu vờn trăng gió
Rạng rỡ thi đàn trỗi ánh đông
Sắc đẫm hương tràn thơm thảo dậy
Đầu Xuân chúc hội mãi tâm đồng