15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/12/2020 17:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 26/12/2020 23:03, số lượt xem: 346

Ngôi Lời nhã nhạc vút tầng không
Cõi mới bình yên phả ánh hồng
Nẻo đất thơm về gieo ngát đợi
Muôn nhà ấm lại toả ngời trông
Lan tràn nỗi ước lồng ân đượm
Rộn rã niềm tin hưởng phước nồng
Lẽ phải nhân từ ươm vị Christ
Kinh cầu dậy khắp mọi dòng sông

Kinh cầu dậy khắp mọi dòng sông
Thoả mãn niềm mơ trỗi vị nồng
Đắm vẻ tươi hiền khơi vọng ước
Loang hình đượm ngát đã chờ trông
Trên trời  rộn rã lừng thiên sứ
Giữa đất triền miên toả cộng hồng
Cảm tạ ơn lành trong cõi Chúa
Ngôi Lời nhã nhạc vút tầng không