Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2022 23:01, số lượt xem: 193

Triền miên nghĩ ngợi chán dương trần
Tất cả như là mộng huyễn vân
Não khổ vì xiêu hờn mấy bận
Hồn xơ bởi trượt cứa bao lần
Đành cam dỗ kiếp dù cay phận
Phải rán theo đời dẫu rạc thân
Đuối giữa sông tình chan tủi hận
Buồn thay khát vọng lõm teo dần

Buồn thay khát vọng lõm teo dần
Nghĩa phước xa mù nhọc oải thân
Khắc khoải tâm hồn đau cõi phận
Đìu hiu hạnh phúc khổ trăm lần
Tìm nơi diễm ảo mơ hồng phấn
Gặp kẻ gian tà hãm nát vân
Khiến cũng nhiều khi lòng nổi giận
Triền miên nghĩ ngợi chán dương trần