Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2020 09:47, số lượt xem: 331

Bạn hữu đồng tâm xướng hoạ Đường
Bay lừng mật ngọt nức ngàn phương
Mời anh lại ghé đài sen thượng
Đón chị về thăm đoá nguyệt hường
Rộn rã ngôn từ luôn quyện vướng
Êm đềm khúc nhạc mãi lồng vương
Đời loang diệu thắm tình vô lượng
Góp nhặt lời ca ướp mộng thường

Góp nhặt lời ca ướp mộng thường
Cho tình nghệ sĩ mãi nồng vương
Vần mơ lả lướt ngời âm hưởng
Tứ lộng triền miên ngọt má hường
Để dạ chim bằng lao mọi hướng
Thêm làn gió mật rót mười phương
Nào ta nối nhịp mùa quang trưởng
Bạn hữu đồng tâm xướng hoạ Đường