Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2021 10:34, số lượt xem: 230

Thương đẫm thuở lòng ran khúc nhớ
Lệ nhiều tuôn dỗi giận đời cay
Nường ơi nhạt úa tình yêu lặng
Bạn hỡi xiêu mờ ái luyến bay
Vương khổ dạ nhàu xa xót dậy
Ủ đau lời héo thảm thê đầy
Hương nguyền vỡ nát chao nồng rụng
Đắng dạ thêm sầu rã khướt say

Say khướt rã sầu thêm đắng dạ
Rụng nồng chao vỡ nát nguyền hương
Đầy thê thảm héo lời đau ủ  
Dậy xót xa nhàu dạ khổ vương
Bay luyến ái mờ xiêu hỡi bạn
Lặng yêu tình úa nhạt ơi nường
Cay đời giận dỗi tuôn nhiều lệ
Nhớ khúc ran lòng thuở đẫm thương