Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/01/2019 11:09, số lượt xem: 350

Linh hồn hiền sỹ duỗi trường giang
Xin chớ hận lòng dẫu xuống thang
Cũng bởi sa cơ lìa cổ rạn
Là do thất thế vỡ tim vàng
Toàn dân nuối phận sầu bi tráng
Cả nước thương người khóc rũ tang
Đẻ bất phùng thời vong cả mạng
Tài văn lỗi lạc phú không màng

Tài văn lỗi lạc phú không màng
Tiếc lắm tâm hùng vướng hận tang
Khoa cử nức danh chờ mộng rạng
Quân sư cuối vận rụng thân vàng
Hên thời tụi dở khua lừng trán
Thất thế kẻ tồi xúm rút thang
Thắp nén hương lòng xin ngưỡng hạng
Linh hồn hiền sỹ duỗi trường giang