Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2022 18:58, số lượt xem: 112

Đau lòng mãi nuối vạt tình rơi
Tất cả giờ đây đã vợi vời
Những né ân nguyền xiêu cảnh hận
Em về cõi mộng kết hồn lơi
Âm thầm kỷ niệm sầu trong gió
Khắc khoải từng đêm nghẹn giữa lời
Diễm phấn hương ngà nay ngủm trọn
Nghe triền quá vãng vọng mù khơi

Đau thầm kỷ niệm vọng mù khơi
Huyễn ảo em chan xoá phận đời
Ước hảo bây giờ toang héo rũ
Mơ huyền thuở ấy chợt nhoà rơi
Bẽ bàng nhịp lỡ lời chung cuộc
Xa xót khúc van giọng nửa vời
Ngúng nguẩy nên nguyền luôn trở dạ
Chạnh lòng nuối tiếc vạt tình rơi