Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/08/2021 10:35, số lượt xem: 166

Những giọt buồn rơi điểm trước thềm
Cho lòng thảm buốt giữa màn đêm
Quằn tê tái dạ chờ thơm sũng
Oải thẫn thờ hương ước ngọt mềm
Lại tưởng duyên thề ngây ngất trỗi
Đâu dè nẻo hẹn nhỡ nhàng thêm
Dầu yêu bặt ngút đường mơ cũ
Quãng mộng trùng lai khó thể kềm

Lòng yêu thuở nọ ước chi kềm
Để góc tâm hồn đỡ quặn thêm
Hạnh phúc lem buồn dang dở trĩu
Trầm hương bẵng nhạt quắt queo mềm
Mơ giòn giã đến bừng thơm nẻo
Mộng thoả thê luồn nũng trắng đêm
Ái cảm mê nồng say lịm huyễn
Hoà thơ hiệp cẩn dưới trăng thềm